کارگاه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک دهکده

کارگاه تبریز پالایشگاه

-زيربنا 180متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت 04133348600

05/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز جنب تراکتو...

زيربنا 200متر- نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

26/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جنب تراکتو...

زيربنا 180متر- نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

26/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز اتوبان کسا...

-زيربنا 200متر

10م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 04133348600

21/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

-زيربنا 200متر

5م رهن 1م اجاره
املاک صنعت 04133348600

02/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز صوفیان کیل...

زيربنا 200متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

28/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز سه راه اهر...

-زيربنا 200متر

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز سردرود

-زيربنا 182متر

6م رهن 1.45م اجاره
املاک صنعت 04133348600

05/03/1398جزئیات