زمین متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک دهکده

زمین تبریز میدان بسیج

زيربنا 904متر-قیمت متر مربع 5ميليون

645ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

زمین تبریز تبریز

زيربنا 31000متر- نوساز -قیمت متر مربع 30تومان

930ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

زمین شبستر شهرک صنعتی ش...

زيربنا 700متر- نوساز -قیمت متر مربع 170تومان

346ميليون
املاک صنعت 04133348600

05/03/1398جزئیات