زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دهکده

زمین تبریز کوی فرشته جن...

شمالی جنوبی دو کله

3.5ميليارد
dehkade261133375005

27/11/1398جزئیات

زمین تبریز تیکمه داش

2ميليارد
dehkade261133375005

11/10/1398جزئیات

زمین تبریز سعید اباد

2.17ميليارد
dehkade261133375005

11/10/1398جزئیات

زمین تبریز انا خاتون

7ميليارد
dehkade261133375005

05/10/1398جزئیات

زمین تبریز بعد از پلیس ...

قیمت متر مربع 150تومان

dehkade261133375005

03/10/1398جزئیات

زمین تبریز میدان قطب

جنوبی

2.5ميليارد
dehkade261133375005

13/05/1398جزئیات

زمین تبریز کمربندی

-نما سنگجنوبی

1.886ميليارد
dehkade261133375005

16/04/1398جزئیات

زمین تبریز امام

672ميليون
dehkade261133375005

18/03/1398جزئیات

زمین تبریز مرزداران

700ميليون
dehkade261133375005

09/08/1398جزئیات

زمین تبریز توانیر

جنوبی

910ميليون
dehkade261133375005

29/07/1398جزئیات

زمین تبریز تبریز سهند

600ميليون
dehkade261133375005

15/07/1398جزئیات

زمین تبریز مارالان

دو نبش شمالی

175ميليون
dehkade261133375005

01/07/1398جزئیات

زمین تبریز کجوار

شمالی

30ميليون
dehkade261133375005

31/05/1398جزئیات

زمین تبریز بستان آباد

600ميليون
dehkade261133375005

31/05/1398جزئیات

زمین تبریز روبروی بیمار...

شمالی جنوبی دو کله

10.5ميليارد
dehkade261133375005

31/05/1398جزئیات

زمین تبریز کندرود

360ميليون
dehkade261133375005

24/05/1398جزئیات

زمین تبریز یکه توکان

قیمت متر مربع 1.4ميليون

4ميليارد
dehkade261133375005

17/05/1398جزئیات

زمین تبریز جاده آذرشهر

2.6ميليارد
dehkade261133375005

12/05/1398جزئیات

زمین تبریز صائب

1.5ميليارد
dehkade261133375005

07/05/1398جزئیات

زمین تبریز اول جاده مای...

6.3ميليارد
dehkade261133375005

02/05/1398جزئیات

زمین تبریز سه راهی اهر

شمالی جنوبی دو کله

1.08ميليارد
dehkade261133375005

30/04/1398جزئیات

زمین تبریز چایکنا

جنوبی

960ميليون
dehkade261133375005

23/04/1398جزئیات

زمین تبریز ویلا شهر

3.3ميليارد
dehkade261133375005

22/04/1398جزئیات

زمین تبریز مراغه

10ميليارد
dehkade261133375005

22/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

4.8ميليارد
dehkade261133375005

22/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تهران

3.9ميليارد
dehkade261133375005

22/04/1398جزئیات

زمین تبریز سراه فرودگاه...

485ميليون
dehkade261133375005

22/04/1398جزئیات

زمین تبریز سراه اهر

550ميليون
dehkade261133375005

19/04/1398جزئیات

زمین تبریز هریس

4.3ميليارد
dehkade261133375005

18/04/1398جزئیات

زمین تبریز شهرک شهید سل...

350ميليون
dehkade261133375005

17/04/1398جزئیات

زمین تبریز جنب تراکتورس...

5ميليارد
dehkade261133375005

16/04/1398جزئیات

زمین تبریز جنب تراکتورس...

400ميليون
dehkade261133375005

16/04/1398جزئیات

زمین تبریز ائلگلی

24.7ميليارد
dehkade261133375005

16/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده صوفیان

150ميليون
dehkade261133375005

15/04/1398جزئیات

زمین تبریز کریم خان ولی...

10.6ميليارد
dehkade261133375005

15/04/1398جزئیات

زمین تبریز کریم خان ولی...

dehkade261133375005

15/04/1398جزئیات

زمین تبریز اوتوبان کسائ...

قیمت متر مربع 500تومان

5ميليارد
dehkade261133375005

15/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده صوفیان

252ميليون
dehkade261133375005

15/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تبریز م...

قیمت متر مربع 140تومان

364ميليون
dehkade261133375005

11/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده صوفیان

قیمت متر مربع 150تومان

450ميليون
dehkade261133375005

11/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده 10 سپیر...

قیمت متر مربع 230تومان

700ميليون
dehkade261133375005

11/04/1398جزئیات

زمین تبریز کیلومتر 5

dehkade261133375005

11/04/1398جزئیات

زمین تبریز جاده میانه ب...

210ميليون
dehkade261133375005

11/04/1398جزئیات

زمین تبریز میدان قزلجه

قیمت متر مربع 1.3ميليون

5.2ميليارد
dehkade261133375005

30/03/1398جزئیات

زمین تبریز جده تبریز

قیمت متر مربع 600تومان

291ميليون
dehkade261133375005

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز جاده تبریز

قیمت متر مربع 800تومان

560ميليون
dehkade261133375005

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز برجک بیلوردی...

قیمت متر مربع 33ميليون

1.5ميليارد
dehkade261133375005

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز تیکه داش

1ميليارد
dehkade261133375005

29/03/1398جزئیات

زمین تبریز کوی لاله

سه نبش

700ميليون
dehkade261133375005

28/03/1398جزئیات

زمین تبریز ولی عصر

20.6ميليارد
dehkade261133375005

27/03/1398جزئیات