آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک دهکده

آپارتمان تبریز خیابان گ...

طبقه سوم-زيربنا 218متر- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14.6ميليون

3.1ميليارد
dehkade261133375005

28/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلباد

طبقه دوم-زيربنا 330متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

4.2ميليارد
dehkade261133375005

24/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

طبقه پنجم-زيربنا 265متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 14تومان

3.71ميليارد
dehkade261133375005

13/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه پنجم-زيربنا 216متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

2.1ميليارد
dehkade261133375005

07/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهارم-زيربنا 220مترجنوبی-سن بنا 1سال

3.96ميليارد
dehkade261133375005

06/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانزاد

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.281ميليارد
dehkade261133375005

25/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 210مترجنوبی- نوساز

1.785ميليارد
dehkade261133375005

22/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور

طبقه دوم-زيربنا 214متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

1.75ميليارد
dehkade261133375005

22/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه کل-زيربنا 230متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

2ميليارد
dehkade261133375005

21/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی پزشک...

طبقه اول-زيربنا 204متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

1.876ميليارد
dehkade261133375005

19/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اطبا

-طبقه چهارم-زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی

3.28ميليارد
dehkade261133375005

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه پنجم-زيربنا 260متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

1.25ميليارد
dehkade261133375005

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه هشتم-زيربنا 250متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

4.25ميليارد
dehkade261133375005

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه کل-زيربنا 1000متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال

1.6ميليارد
dehkade261133375005

23/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 210متر- 3خوابه شمالی- نوساز

2.835ميليارد
dehkade261133375005

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه چهارم-زيربنا 415متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

9.96ميليارد
dehkade261133375005

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر

طبقه اول-زيربنا 205متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

2.25ميليارد
dehkade261133375005

07/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهناز جن...

طبقه اول-زيربنا 217متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7تومان

dehkade261133375005

06/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فاطم...

طبقه چهارم-زيربنا 218متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

2ميليارد
dehkade261133375005

06/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ف...

طبقه کل-زيربنا 300متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

1.05ميليارد
dehkade261133375005

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه دوم-زيربنا 282متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

3.948ميليارد
dehkade261133375005

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه پنجم-زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی- نوساز

2.3ميليارد
dehkade261133375005

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 237متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 18.5تومان

43.5ميليارد
dehkade261133375005

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 235متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.527ميليارد
dehkade261133375005

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه نهم-زيربنا 216متر- 3خوابه

1.296ميليارد
dehkade261133375005

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی پزشک...

زيربنا 210متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

2.1ميليارد
dehkade261133375005

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دروازه ت...

طبقه پنجم-زيربنا 285متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

2.22ميليارد
dehkade261133375005

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بلوار 29...

طبقه سوم-زيربنا 211متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

1.83ميليارد
dehkade261133375005

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه کل-زيربنا 240متر-سن بنا 16سال

10ميليارد
dehkade261133375005

09/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه اول-زيربنا 215متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

1.7ميليارد
dehkade261133375005

06/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانزاد ...

طبقه نهم-زيربنا 210متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.2ميليارد
dehkade261133375005

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد ...

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.2ميليارد
dehkade261133375005

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اول عباس...

طبقه دوم-زيربنا 205متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

1.23ميليارد
dehkade261133375005

23/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه پنجم-زيربنا 210متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.68ميليارد
dehkade261133375005

14/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میدان سا...

طبقه سوم-زيربنا 220متر-نما سنگ وسفال- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

1.78ميليارد
dehkade261133375005

06/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میدان اب...

طبقه کل-زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 30سال

11ميليارد
dehkade261133375005

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه پنجم-زيربنا 230متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

2.3ميليون
dehkade261133375005

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

-طبقه چهارم-زيربنا 414متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

9.1ميليارد
dehkade261133375005

20/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه چهارم-زيربنا 220متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.87ميليارد
dehkade261133375005

20/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه سوم-زيربنا 220متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.76ميليارد
dehkade261133375005

20/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی بزرگ...

-طبقه چهارم-زيربنا 250متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی

3ميليارد
dehkade261133375005

19/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه کل-زيربنا 257متر-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 12سال

1.15ميليارد
dehkade261133375005

06/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلباد

طبقه سوم-زيربنا 205متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

2.6ميليارد
dehkade261133375005

06/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلباد

طبقه پنجم-زيربنا 205متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

2.7ميليارد
dehkade261133375005

06/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه دان...

طبقه اول-زيربنا 270متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

2.7ميليارد
dehkade261133375005

02/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز نگین پار...

-طبقه اول-زيربنا 240متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی

2.88ميليارد
dehkade261133375005

29/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جاده ائل...

طبقه دوم-زيربنا 280متر-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز

1.68ميليارد
dehkade261133375005

27/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 250متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

3ميليارد
dehkade261133375005

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی الهی...

طبقه پنجم-زيربنا 285متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

4ميليارد
dehkade261133375005

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

-طبقه اول-زيربنا 250متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

1.5ميليارد
dehkade261133375005

23/04/1398جزئیات