کارگاه رهن و اجاره املاک دهکده

کارگاه تبریز لاهیجان

-زيربنا 1700متر

30م رهن 7م اجاره
dehkade261133375005

01/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز سه راه پتر...

-زيربنا 350متر

25م رهن 2.2م اجاره
dehkade261133375005

01/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز میدان بسیج...

-طبقه همکف-زيربنا 2400متر

200م رهن 25م اجاره
dehkade261133375005

26/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز شیخ حسن

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

10م رهن 800ت اجاره
dehkade261133375005

26/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک ارم

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

30م رهن
dehkade261133375005

17/11/1398جزئیات